Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby
Číslo projektu:TL02000055
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2020
Sebehodnotící dotazník
Počet registrovaných sociálních služeb:
Počet dalších hlavních (neregistrovaných) služeb:
Počet ostatních činností:


Zpracovávaná data jsou po vygenerování dotazníku
automaticky ze systému odstraněna.