EMANNO  
Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby

Základní informace o projektu

Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby
Hlavní řešitel na ZČU:Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA
Číslo projektu:TL02000055
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2019-2020

Projektový tým

Západočeská univerzita v Plzni
Partner projektu Masarykova univerzita
 • doc. Ing. Vladimír Hyánek Ph.D.
 • Ing. Marie Hladká, Ph.D.
 • Bc. Kateřina Almani Tůmová
Interní aplikační garanti
SANEK Ponte, z.s.
 • Mgr. Petr Konečný, MBA
 • Mgr. et Mgr. Kateřina Brunclíková (zapojení do projektu 01/2020)
 • Ing. Andrea Štolfová (období 01/2019-12/2019)
 • Ing. Martina Blažková (období 01/2019-09/2019)
IQS-International Quality Services, s.r.o
 • Ing. Petr Kopecký, Ph.D., LL.M., DBA
 • Bc. Markéta Kopecká, DiS., MBA
 • Alena Beštová

Hlavní cíle projektu

Cílem projektu je tvorba funkčního marketingového nástroje k zajištění konkurenceschopnosti a udržitelnosti pro nestátní neziskové organizace se zohledněním vývojových trendů v oblasti neziskového sektoru. Záměrem je spojit úsilí relevantních vědních disciplín a nabídnout jej nestátní neziskové organizaci (NNO), která má diverzifikované financování se sníženou závislostí na veřejných zdrojích od roku 2020. Po roce 2020 po ukončení projektu budou moci NNO poskytující sociální služby metodiku úspěšně aplikovat.

Přehled výstupů projektu

 • Odborná konference řešící problematiku strategického řízení nestátních neziskových organizací s ohledem na vývoj trhu.
 • Tři workshopy pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci se střešními neziskovými organizacemi, RV NNO a příslušnými kraji.
 • Monografie obsahující výsledky výzkumu a metodiku marketingového řízení pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby a představí standardizované auditní techniky NNO.
 • Recenzované odborné články.
 • METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ - jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelnosti neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb.
 • Online SEBEHODNOTÍCÍ DOTAZNÍK marketingového řízení neziskových organizací působících v oblasti sociálních služeb.

Odborná on-line konference

Problematika strategického řízení nestátních neziskových organizací s ohledem na vývoj trhu

Panelová diskuse se koná 20.11. od 13:30 do 15:00.

navod

vstup

Příspěvky

Jak (ne)funguje marketing v sociálních službách

Jiří Horecký, Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky"Boje koronavirové a jiné" - rekapitulace doby nedávno minulé optikou samosprávy a poskytovatelů služeb, nové aspekty sociálních služeb, poučení z "krizového vývoje"

Alena Hynková, Odbor sociálních služeb MMPHybridní marketing nestátních neziskových organizací

Jarmila Duháček Šebestová a Zuzana Palová, Slezská univerzita v OpavěJak jsme prodávali sociální služby – ukázky úspěšného marketingu v sociálních službách

Petr Vojtíšek, Univerzita Karlova


Prezentace ke stažení

Limity marketingu sociálních služeb ve vztahu ke kritické sociální práci

Alena Kajanová, Jihočeská univerzita v Českých BudějovicíchOd teorie k praxi - možnosti využití sebehodnoticího dotazníku a metodiky

Dita Hommerová, Západočeská univerzita v Plzni

Markéta Kopecká, International Quality Services, s.r.o.2020: Všechna práva vyhrazena